Cymraeg English 

Mae newid yn yr hinsawdd
yn her fawr i Ewrop gyfan.

Yn awr, mae'r prosiect FUTUREforest o dan raglen Ewropeaidd INTERREG IVC yn edrych i weld sut y gall coed a choetiroedd addasu o ganlyniad i effeithiau newid yn yr hinsawdd a chreu cyfleoedd i leihau'r effeithiau.

Beth yw FURUREforest

Partneriaeth o ranbarthau sy'n rhannu syniadau am ffyrdd y gallai coedwigoedd Ewrop addasu yn dilyn newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio atebion naturiol ac arloesol, cyfrannu at ddal a storio carbon a lleihau drwgeffeithiau newid yn yr hinsawdd fel llifogydd, sychder, tn ac erydu tir.

Forthcoming events

Catalonia study visit - natural risks
24 25 February 2009
Girona, Catalonya

Wales Study Visit - water management
25 - 27 March 2009
Abergavenny, South Wales

Trees in the snow

Mae'n edrych yn arbennig ar:

 • Sut y gall coedwigoedd addasu i'w cadw'n gryf
 • Sut y gall coedwigoedd helpu cymdeithas i addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd
 • Sut y gall coed a phren wneud mwy na dim ond storio carbon

Y rhanbarthau sy'n bartneriaid

Mae pob un o'r saith partner yn gyfrifol am edrych ar y sialensiau sydd i'w hwynebu:

 • Auvergne, Ffrainc - bioamrywiaeth
 • Brandenburg, yr Almaen - trosglwyddo gwybodaeth
 • Bwlgaria - diogelu pridd
 • Catalonia - risgiau naturiol
 • Latfia - cynhyrchu pren
 • Slofacia - dal a storio carbon
 • Cymru - rheoli dwr

  Pam coedwigoedd?

  Mae coed a choetiroedd yn creu llu o fanteision economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, yn cynnwys - nwyddau pren a nwyddau eraill, bioamrywiaeth, rheoli'r hinsawdd leol, diogelu pridd, rheoli dwr ac amgylchedd iach.

  Sut y mae'r prosiect yn gweithio?

  Mewn tri cham, mae FUTUREforest yn bwriadu canfod bygythiadau, gwendidau a chryfderau coedwigoedd Ewrop wrth iddynt ddod wyneb yn wyneb newid yn yr hinsawdd; gan ddatblygu'r technegau rheoli gorau er mwyn llywio gwaith gwneuthurwyr polisau a rhanddeiliaid.

  I lygad y ffynnon - ymweliadau astudio i weld enghreifftiau o ganllawiau gweithredu ac yna hyrwyddo'r arferion gorau newydd ledled rhanbarthau'r prosiect.

  Cyd-ddatblygu - gweithdai ar ganllawiau arferion da trosglwyddadwy, argymhellion polisi, canllawiau strategol, rhaglenni coedwigaeth ac offerynnau polisi.

  Trosglwyddo i bolisi - cyfnewid profiadau, trosglwyddo canllawiau arferion da a pholisi rhwng y rhanbarthau, awdurdodau cyhoeddus Ewropeaidd a rhanddeiliaid allweddol.

  Bydd y wefan hwn yn tyfu a datblygu yn ystod y prosiect, gyda newyddion ac adroddiadau ar digwyddiadau, ac ymchwil manwl. Dewch nl yn fuan i wled sut mae'n mynd!
trees and woodland helping Europe tackle climate change
Interreg IVC logoAuvergne logoBrandenburg logoBulgaria logoCatalunya logoLatvia logoSlovakia logoSlovakia logoWales logoEU logo
Website design and hosting by Technoleg Taliesin and mach2media